Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Otrok lahko potrebuje novo družino, ker je sirota ali ker njegovi starši niso sposobni skrbeti zanj.

Kakršna koli namestitev otroka pri osebi, ki ni starš – v rejniško družino z eno ali več osebami ali v institucionalno oskrbo, na primer v sirotišnico ali otroški dom –, v drugi državi EU spada na področje uporabe uredbe Bruselj IIb. Vključene so tudi „vzgojne namestitve“, ki jih odredi sodišče ali uredi pristojni organ s soglasjem staršev ali otroka ali na njihovo zahtevo zaradi prestopniškega vedenja otroka.

Sodišče ali organ, ki načrtuje namestitev otroka v drugi državi EU, mora pred odreditvijo ali ureditvijo namestitve pridobiti soglasje organov te države. Za ugotovitev, kdaj je potrebno soglasje, uredba napotuje na nacionalno pravo:

  • če naj bi se otrok namestil pri staršu, soglasje ni potrebno;
  • nacionalni predpisi in postopki posameznih držav EU lahko določajo, da soglasje ni potrebno za namestitve na njihovem ozemlju pri določenih kategorijah bližnjih sorodnikov (poleg staršev).

Zahteva za soglasje bi morala vključevati vsaj poročilo o otroku, razloge za predlagano namestitev ali varstvo, predvideno trajanje namestitve in informacije o morebitnem predvidenem financiranju. To je treba dopolniti z vsemi drugimi informacijami, za katere zaprošena država članica meni, da so pomembne, kot so predvideno spremljanje ukrepa, dogovori o stikih s starši, drugimi sorodniki ali drugimi osebami, s katerimi je otrok v tesnem stiku, ali razlogi, zakaj tak stik ni predviden.

Postopek za pridobitev soglasja za namestitev urejajo nacionalni predpisi in postopki posameznih držav EU.

Praktični vodnik za uporabo Uredbe Bruselj IIb je na voljo na tej strani: Publikacije Evropske pravosodne mreže.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.