Vsebina na tej strani se prevaja.
Na voljo pa so informacije v naslednjih jezikih:
Swipe to change

Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)