Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Soglasje mora dati urad za mladino (Landesjugendamt), pristojen za deželo, v kateri je predvidena namestitev v rejništvo. Nemčija ima 16 zveznih dežel in 17 uradov za mladino (po enega za vsako deželo, dva pa v deželi Severno Porenje - Vestfalija. Seznam naslovov je na voljo na spletišču http://www.bagljae.de/). Če v zvezi s krajem namestitve v rejništvo ni bil podan konkreten predlog, bo odločilni dejavnik območje urada za mladino, ki ima po mnenju nemškega osrednjega organa najtesnejšo povezavo. Kot druga možnost pa se šteje pristojnost dežele Berlin (člen 45 zakona o izvajanju nekaterih pravnih instrumentov na področju mednarodnega družinskega prava (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – zakon o mednarodnem družinskem pravu – IntFamRVG).

Dežela

Naslov

Telefonska številka, številka telefaksa, e-naslov, spletišče

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend - Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vodja: Gerald Häcker
Tel. +49 7116375401
Faks +49 7116375449
E-naslov: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bavarska

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Vodja: Hans Reinfelder

Tel. +49 89126104

Faks +49 8912612412

E-naslov: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Vodja: objavljen naknadno
Redna predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG – Zvezni urad za zdravje):
dr. Sabine Skutta

Tel. +49 30902275580

Faks +49 30902275011

E-naslov: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Alle 107,

14473 Potsdam

Vodja: Volker-Gerd Westphal
Tel. +49 3318663700
Faks +49 33127548490
E-naslov: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vodja: Christiane Schrader

Tel. +49 4213610

Faks +49 4214964401

E-naslov: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vodja: Gabriele Scholz
Faks +49 40427961745
E-naslov: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Predstavnica: Henriette Brandt

Tel. +49 40428635019

Faks +49 40427963377

E-naslov: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vodja: Cornelia Lange

Tel. +49 61132193248 ali 3249

Faks +49 6118173260

E-naslov: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Redna predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel. +49 61132193433

Faks +49 611327193433

E-naslov: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg - Predpomorjanska

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vodja: Nils Voderberg

Kontaktna oseba: objavljena naknadno
Tel. +49 38539689940
Faks +49 38539689919
E-naslov: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Spodnja Saška

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vodja: Silke Niepel
Tel. +49 51189701303

Faks +49 51189701330

E-naslov: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Severno Porenje - Vestfalija

(Rhineland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Vodja: objavljen naknadno
Tel. +49 2218094002
Faks +49 2218094009
E-naslov: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Severno Porenje - Vestfalija

(Westphalia-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vodja: Birgit Westers
Tel. +49 25159101

Faks +49 251591275

E-naslov: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porenje - Pfalška

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vodja: Iris Egger-Otholt
Tel. +49 6131967289
Faks +49 6131967365
E-naslov: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Posarje

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 - Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vodja: Hubert Meusel

Tel. +49 6815012057

Faks +49 6815013416

E-naslov: h.meusel@soziales.saarland.de

Redna predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG):
Annette Reichmann
Tel. +49 6815013532
E-naslov: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-naslov: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Saška

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vodja: Enrico Birkner
Tel. +49 37124081101
E-naslov: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Saška-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Vodja: Antje Specht

Predstavnica v okviru zveznega združenja (BAG): Corinna Rudloff
Tel. +49 3455141625/1855

Faks +49 3455141012/1719

E-naslov: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vodja: Thorsten Wilke
Tel. +49 4319882617
Faks +49 4319882618
E-naslov: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Turingija

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 - Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vodja: Martina Reinhardt

Tel. +49 361573411300

Faks +49 361573411830

E-naslov: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Vloga za soglasje v zvezi z namestitvijo mladoletnika iz druge države članice EU (razen Danske) v rejništvo se pošlje prek osrednjega organa druge države članice EU zveznemu uradu za pravosodje (Bundesamt für Justiz) v Nemčiji, ki jo nato posreduje pristojnemu nemškemu uradu za mladino.

Krajevno pristojni nemški urad za mladino bi moral zahtevo običajno odobriti v skladu s členom 46(1) IntFamRVG, če:

 1. je izvedba predvidene namestitve v rejništvo v Nemčiji v otrokovo korist, zlasti zaradi njegove posebne povezave z Nemčijo;
 2. je organ v državi izvora otroka predložil poročilo in po potrebi zdravniška spričevala ali ocene, v katerih so navedeni razlogi za predvideno namestitev v rejništvo;
 3. se je otrok izjasnil v okviru postopka v državi izvora otroka, razen če se je štelo, da to glede na otrokovo starost in zrelost ni primerno. Ponavadi se šteje, da je izjasnitev otroka, ki je primerna za otrokovo starost in stopnjo razvoja ter se nanaša na namestitev v rejništvo v Nemčiji, potrebna od starosti 3 let;
 4. ustrezna institucija ali rejniška družina s tem soglaša in ni razlogov, da se namestitev v rejništvo ne bi izvedla;
 5. je bila izdana ali obljubljena potrebna odobritev v skladu z zakonom o tujcih; ter
 6. je bilo urejeno kritje stroškov (vključno z zadostnim zdravstvenim zavarovanjem).

Preden urad za mladino uradno obvesti tuji organ prosilec o soglasju, mora nameravano odobritev soglasja odobriti družinsko sodišče (Familiengericht) na sedežu višjega deželnega sodišča (Oberlandesgericht), na območju pristojnosti katerega bo otrok nameščen (prvi stavek člena 47(1) IntFamRVG).

Pristojni nemški urad za mladino po odobritvi ali zavrnitvi soglasja tuji organ prosilec, nemški osrednji organ in institucijo ali rejniško družino, v katero bo otrok nameščen, obvesti o obrazloženi končni odločitvi (člen 46(5) IntFamRVG).

Potrebne so naslednje informacije in dokazila:

 • naziv, naslov in telefonska številka pristojnega tujega organa, ki namešča otroka v rejništvo;
 • ime, datum rojstva in narodnost otroka (kopija osebne izkaznice ali rojstnega lista);
 • (predvideno) trajanje namestitve v rejništvo;
 • razlogi/osnova po mnenju izvedenca za namestitev v rejništvo na splošno in zlasti za namestitev v rejništvo v Nemčiji (vključno z morebitnimi predhodnimi odločbami sodišča);
 • informacije o otrokovem zdravstvenem stanju (če je na voljo: zdravniško spričevalo/ocene);
 • naziv oziroma ime, naslov in telefonska številka rejniške institucije/rejniške družine, ki bo otroka sprejela, v Nemčiji;
 • soglasje rejniške institucije/rejniške družine za namestitev otroka v rejništvo;
 • če je na voljo: ugotovitev o primernosti za rejništvo/dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti rejniške družine, ki bo otroka sprejela, ali dovoljenje za opravljanje dejavnosti institucije, ki bo otroka sprejela, v skladu z nemško zakonodajo;
 • kontaktni podatki oseb s pravico do varstva in vzgoje;
 • dokazilo, da se je otrok izjasnil v okviru postopka v državi izvora otroka, razen če se šteje, da to glede na otrokovo starost in zrelost ni primerno;
 • dokazilo s pojasnilom, kdo bo kril stroške;
 • dokazilo o otrokovem zdravstvenem zavarovanju/zavarovanju odgovornosti.

Vse informacije in dokazila morajo biti prevedeni v nemščino.

Pridržana je pravica, da se v posameznem primeru zahtevajo dodatne informacije in/ali dokumenti.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ne.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Nismo seznanjeni s takimi ureditvami.

Seznanjeni smo s sporazumom med uradom za mladino regionalne oblasti Porenja (Landschaftsverband) in vlado nemško govoreče skupnosti v Belgiji.

Zadnja posodobitev: 31/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.