Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Godkännande lämnas av ansvarig barn- och ungdomsmyndighet (Landesjugendamt) i den delstat (Land) där placeringen planeras att ske. Tyskland har 16 delstater och 17 barn- och ungdomsmyndigheter (en i varje delstat och två i delstaten Nordrhein-Westfalen; en adressförteckning finns på http://www.bagljae.de/). Om det inte finns något konkret förslag på var placering ska ske avgörs detta av den tyska centralmyndighetens bedömning av vilket barn- och ungdomsmyndighetsområde som har den största anknytningen. Alternativt anses delstaten Berlin vara behörig (§ 45 i lagen om genomförande av vissa rättsinstrument på området internationell familjerätt (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – lagen om internationell familjerätt).

Mark

Adress

Telefonnummer, faxnummer, e-postadress, webbplats

Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Chef: Gerald Häcker
Tfn: +49 7116375401
Fax: +49 7116375449
E-post: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bayern

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Chef: Hans Reinfelder

Tfn: +49 89126104

Fax: +49 8912612412

E-post: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Staße 6

10178 Berlin

Chef: Ej utsedd

Ordinarie företrädare i BAG:
Dr Sabine Skutta

Tfn: +49 30902275580

Fax: +49 30902275011

E-post: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenburg

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Alle 107,

14473 Potsdam

Chef: Volker-Gerd Westphal
Tfn: +49 3318663700
Fax: +49 33127548490
E-post: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Bremen

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Chef: Christiane Schrader

Tfn: +49 4213610

Fax: +49 4214964401

E-post: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

D-22083 Hamburg

Chef: Gabriele Scholz
Fax: +49 40427961745
E-post: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Företrädare: Henriette Brandt

Tfn: +49 40428635019

Fax: +49 40427963377

E-post: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hessen

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B - Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Chef: Cornelia Lange

Tfn: +49 61132193248 eller 3249

Fax: +49 6118173260

E-post: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Ordinarie företrädare i BAG:

Susanne Rothenhöfer

Tfn: +49 61132193433

Fax: +49 611327193433

E-post: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Mecklenburg-Vorpommern

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommen

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Chef: Nils Voderberg

Kontaktperson: Ej utsedd
Tfn: +49 38539689940
Fax: +49 38539689919
E-post: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Niedersachsen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30–32

30175 Hannover

Chef: Silke Niepel
Tfn: +49 51189701303

Fax: +49 51189701330

E-post: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Nordrhein-Westfalen

(Rheinland)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Chef: Ej utsedd
Tfn: +49 2218094002
Fax: +49 2218094009
E-post: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Nordrhein-Westfalen

(Westfalen-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Chef: Birgit Westers
Tfn: +49 25159101

Fax: +49 251591275

E-post: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Rheinland-Pfalz

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97–101

55118 Mainz

Chef: Iris Egger-Otholt
Tfn: +49 6131967289
Fax: +49 6131967365
E-post: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Saarland

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Chef: Hubert Meusel

Tfn: +49 6815012057

Fax: +49 6815013416

E-post: h.meusel@soziales.saarland.de

Ordinarie företrädare i BAG:
Annette Reichmann
Tfn: +49 6815013532
E-post: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-post: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sachsen

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Chef: Enrico Birkner
Tfn: +49 37124081101
E-post: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Strasse 2

06122 Halle (Saale)

Chef: Antje Specht

Företrädare i BAG: Corinna Rudloff
Tfn: +49 3455141625/1855

Fax: +49 3455141012/1719

E-post: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Schleswig-Holstein

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Chef: Thorsten Wilke
Tfn: +49 4319882617
Fax: +49 4319882618
E-post: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Thüringen

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt l

Chef: Martina Reinhardt

Tfn: +49 361573411300

Fax: +49 361573411830

E-post: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Ansökan om godkännande av placeringen av en minderårig från ett annat medlemsland (med undantag av Danmark) skickas via centralmyndigheten i det andra EU-medlemslandet till Tysklands förbundsjustitieämbetet (Bundesamt für Justiz) som sedan vidarebefordrar ansökan till den behöriga tyska barn- och ungdomsmyndigheten.

Den tyska barn- och ungdomsmyndighet som har lokal behörighet bör i regel bevilja begäran i enlighet med § 46.1 i lagen om internationell familjerätt om

 1. genomförandet av den planerade placeringen i Tyskland är för barnets bästa, framför allt eftersom det har en särskild anknytning till Tyskland,
 2. myndigheten i barnets ursprungsland har överlämnat en rapport och vid behov läkarintyg eller läkarutlåtanden med skälen till den planerade placeringen,
 3. barnet har hörts som ett led i förfarandet i barnets ursprungsland, om inte ett förhör ansågs olämpligt på grund av barnets ålder eller mognadsgrad (i regel anses ett förhör som är lämpligt sett till barnets ålder och mognadsgrad och rör placeringen i Tyskland nödvändigt från och med 3 års ålder),
 4. den lämpliga institutionen eller fosterfamiljen har gett sitt samtycke och det inte finns någon anledning att inte gå vidare med placeringen,
 5. ett godkännande i enlighet med utlänningslagen har beviljats eller utlovats och
 6. arrangemang har gjorts beträffande beräkningen av kostnader (inklusive tillräcklig sjukvårdsförsäkring).

Barn- och ungdomsmyndigheten måste få det planerade godkännandet godkänt av familjedomstolen (Familiengericht) vid delstatsöverdomstolen (Oberlandesgericht) i vars domkrets barnet ska placeras innan den underrättar den begärande utländska myndigheten om godkännandet (§ 47.1 första meningen i lagen om internationell familjerätt).

Efter att godkännandet har beviljats eller nekats informerar den behöriga tyska barn- och ungdomsmyndigheten den begärande utländska myndigheten, den tyska centralmyndigheten och den institution eller fosterfamilj som barnet ska placeras hos om det motiverade, slutliga beslutet (§ 46.5 i lagen om internationell familjerätt).

Följande uppgifter och styrkande handlingar är obligatoriska:

 • Namn, adress och telefonnummer till den behöriga utländska myndighet som placerar barnet.
 • Barnets namn, födelsedatum och nationalitet (kopia på id-kort eller födelsebevis).
 • Placeringens (planerade) varaktighet.
 • Skäl/grund enligt expertutlåtande för placering i allmänhet och placeringen i Tyskland i synnerhet (inklusive tidigare domstolsbeslut).
 • Information om barnets hälsotillstånd (i förekommande fall: läkarintyg/läkarutlåtanden).
 • Namn, adress och telefonnummer till den mottagande fosterinstitutionen/fosterfamiljen i Tyskland.
 • Fosterinstitutionens/fosterfamiljens samtycke till placeringen av barnet.
 • I förekommande fall: fastställande av huruvida den mottagande fosterfamiljen är lämplig som fosterfamilj/har en fosterfamiljslicens eller huruvida den mottagande institutionen i enlighet med tysk lag har licens för att bedriva sin verksamhet.
 • Kontaktuppgifter till vårdnadshavarna.
 • Bevis på att barnet har hörts som ett led i förfarandet i barnets ursprungsland, om inte ett förhör anses olämpligt på grund av barnets ålder eller mognadsgrad.
 • Klargörande av vem som ska bära kostnaderna.
 • Bevis på barnets sjuk-/ansvarsförsäkring.

Alla uppgifter och styrkande handlingar måste översättas till tyska.

Ytterligare upplysningar och/eller dokument kan begäras från fall till fall.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Nej, den regeln gäller inte.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Vi känner inte till några sådana överenskommelser.

Vi har kännedom om ett avtal mellan den barn- och ungdomsmyndighet som lyder under den regionala myndigheten (Landschaftsverband) i Rheinland och den belgiska tyskspråkiga gemenskapens regering.

Senaste uppdatering: 31/07/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.