Právní pomoc

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Vnitrostátním právu PDF (2031 Kb) fr


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Правна помощ


*задължително поле

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ministère de la Justice

Oficiální adresa: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Není použitelné

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc se zasílají poštou na adresu ministerstva spravedlnosti, L–2934 Luxembourg. V naléhavých případech vyžadujících urychlené zpracování může být žádost o právní pomoc zaslána faxem na tato čísla:

  • (352) 22 52 96 nebo
  • (352) 26 68 48 61

V případě zaslání žádosti o právní pomoc faxem musí být co nejdříve zaslán její originál rovněž poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Zaslaná žádost o právní pomoc musí být vypracována v jednom ze správních jazyků, které jsou v Lucembursku platné, a to:

  • v jazyce lucemburském nebo
  • v jazyce francouzském nebo
  • v jazyce německém
Poslední aktualizace: 24/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.