Għajnuna legali

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Liġi nazzjonali PDF (2031 Kb) fr


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Правна помощ


*задължително поле

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Ministère de la Justice

Indirizz Amministrattiv: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

Mhux applikabbli

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

It-talbiet għall-għajnuna ġudizzjarja jiġu rċevuti bil-posta fl-indirizz postali tal-Ministeru tal-Ġustizzja, L-2934 Luxembourg. F’każijiet urġenti, jekk ikun meħtieġ trattament mgħaġġel, tista’ tintbagħat talba għall-għajnuna ġudizzjarja permezz ta’ fax fin-numri li ġejjin:

  • (352) 22 52 96 jew
  • (352) 26 68 48 61

Jekk it-talba tintbagħat bil-fax, l-oriġinal tat-talba għall-għajnuna ġudizzjarja għandu jintbagħat ukoll bil-posta fl-iqsar żmien possibbli.

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Talba għall-għajnuna ġudizzjarja li ssir lil-Lussemburgu għandha tintbagħat f’waħda mil-lingwi amministrattivi li hemm fis-seħħ, jiġifieri:

  • fil-lingwa Lussemburgiża; jew
  • fil-lingwa Franċiża; jew
  • fil-lingwa Ġermaniża.
L-aħħar aġġornament: 24/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.