Pomoc prawna

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Prawodawstwa krajowego PDF (2031 Kb) fr


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Правна помощ


*задължително поле

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministère de la Justice

Adres siedziby: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Nie dotyczy

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski o pomoc prawną przyjmowane są pocztą pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości, L-2934 Luxembourg. W sprawach niecierpiących zwłoki wnioski można przekazywać faksem pod numery:

  • (352) 22 52 96 lub
  • (352) 26 68 48 61

Po przekazaniu faksem wniosku o pomoc prawną należy jak najszybciej wysłać pocztą jego oryginał.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski o pomoc prawną w Luksemburgu należy wypełniać w jednym z wymienionych poniżej języków urzędowych:

  • luksemburski,
  • francuski,
  • niemiecki.
Ostatnia aktualizacja: 24/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.