Právní pomoc

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Vnitrostátní právní předpisy PDF (192 Kb) de


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Příslušným orgánem pro odeslání žádosti o právní pomoc v řízení v jiném členském státě je rakouský okresní soud, v jehož obvodu má žadatel místo pobytu. Má-li žadatel právního zástupce, je příslušný rovněž okresní soud, v jehož obvodu má místo pobytu právní zástupce žadatele.

Orgánem přijímajícím žádost o právní pomoc z jiného členského státu je rakouský soud, u něhož probíhá nebo probíhalo řízení, kterého se žádost týká, v prvním stupni. Pokud v Rakousku řízení ještě neprobíhá, je přijímajícím orgánem okresní soud, v jehož obvodu má bydliště nebo místo obvyklého pobytu odpůrce, jinak okresní soud Innere Stadt Wien.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Komunikační prostředky, jež mají tyto orgány k dispozici k přijímání žádostí:

Poštovní styk a telefax.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, v nichž lze žádost vyplnit:

Němčina a angličtina.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.