Právní pomoc

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Přijímajícím a předávajícím orgánem je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvo na pravosadieto)

Odbor „Mezinárodní právní spolupráce a evropské záležitosti“ (Meždunarodno pravno satrudničestvo i evropejski vaprosi)

Oddělení „Justiční spolupráce v občanských věcech“ (Satrudničestvo po graždansko-pravni vaprosi)

Úřední adresa: Ul. Slavjanska č. 1

PSČ: 1040

Město: Sofie

Tel.: +359 29237544;

9237576

E-mailová adresa: civil@justice.government.bg

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Přijímající a předávající orgány jsou příslušné pro celé území Bulharské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc se zasílají Ministerstvu spravedlnosti poštou nebo se podávají přímo na podatelně ministerstva.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádost a doklady k ní přiložené musí být vyhotoveny v bulharštině nebo do tohoto jazyka přeloženy.

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.