Právní pomoc

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Orgánem příslušným pro zasílání a přijímání žádostí v Chorvatské republice je:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

internetové stránky: http://www.mprh.hr

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky je příslušné pro území celé Chorvatské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

V Chorvatské republice se informace přijímají poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Žádá-li o právní pomoc v přeshraničním sporu u soudu v Chorvatské republice strana, která má bydliště nebo místo pobytu v členském státě EU, musí být příslušné formuláře a přiložené dokumenty předloženy v překladu do chorvatštiny; žádá-li o právní pomoc v přeshraničním sporu u soudu v jiném členském státě strana, která má bydliště nebo místo pobytu v Chorvatské republice, ministerstvo spravedlnosti přeloží formulář žádosti a přiložené dokumenty do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků dané členské země EU a orgánu příslušného k přijímání žádostí.

Poslední aktualizace: 25/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.