Právní pomoc

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Správa právní pomoci sídlí na adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-mail: jpa@jpa.gov.lv. Bezplatná telefonní informační linka: 80001801 (informace o službách správy právní pomoci a o vyplňování formulářů)

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Územním rozsahem příslušnosti předávajícího a přijímajícího orgánu, tj. správy právní pomoci, je Lotyšská republika.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Příslušný orgán může být požádán, aby rozhodl, zda má být rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci odesláno poštou nebo doručeno osobně správě právní pomoci.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti lze vyplnit v lotyštině.

Poslední aktualizace: 27/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.