Právní pomoc

Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2003/8/ES

Všeobecné informace

Směrnice Rady 2003/8/EC z 27.ledna 2003 o usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v takovýchto sporech je zaměřena na podporu aplikace právní pomoci v přeshraničních sporech pro osoby, které nedisponují dostatečnými prostředky a potřebují pomoc pro zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Tato Směrnice platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a některými členskými státy platí Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc z roku 1977.

Předávající orgány jsou příslušné k odesílání žádostí. Přijímající orgány jsou příslušné k přijímání žádostí.

Tato Směrnice stanoví dva standardní formuláře, jeden pro žádosti o právní pomoc a druhý pro předávání žádostí o právní pomoc.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti směrnice i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku

Související internetové odkazy

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech

Rozhodnutí Komise ze dne 26. srpna 2005, kterým se v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES zavádí formulář pro předávání žádostí o právní pomoc

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.