Retshjælp

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den modtagende og fremsendende myndighed er:

Justitsministeriet

Direktoratet for internationalt retligt samarbejde og europæiske anliggender

Kontoret for samarbejde i civile anliggender

Administrativ adresse: Ul. Slavyanska No 1

Postnummer : 1040

By: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail adresse: civil@justice.government.bg

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De modtagende og fremsendende myndigheder har kompetence i hele Bulgarien.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger om retshjælp skal sendes pr. post til justitsministeriet eller indgives direkte på ministeriets kontor.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger og bilag skal være udfærdiget på eller oversat til bulgarsk.

Sidste opdatering: 26/09/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.