Retshjælp

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den myndighed, der har kompetence til at fremsende ansøgninger fra personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Cypern, er ministeriet for justitsvæsen og offentlig orden.

Den myndighed, der har kompetence til at modtage ansøgninger fra personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end Cypern, er ministeriet for justitsvæsen og offentlig orden.

Adresse: Ministry of Justice and Public Order

125 Athalassas Avenue, 1461 Nicosia

Tlf.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

På hele Republikken Cyperns område

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Med post, mail eller fax

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Græsk og engelsk

Sidste opdatering: 18/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.