Retshjælp

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Rådets direktiv 2003/8/EF er blevet gennemført i estisk ret ved Lov om statslig retshjælp, der trådte i kraft den 1. marts 2005.


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Betingelserne for indgivelse af en ansøgning om retshjælp er beskrevet i artikel 10 i Lov om statslig retshjælp.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger om statslig retshjælp skal indgives skriftligt til den kompetente regionsret (maakohus). Ansøgningsformularen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside og i enhver ret og ethvert advokatfirma.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger om retshjælp skal indgives på estisk. Ansøgninger kan også indgives på engelsk, hvis ansøgeren er en fysisk person, der er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, hvis vedkommende er statsborger i en i anden medlemsstat i Den Europæiske Union, eller hvis den indgives af en juridisk person. Ansøgninger på andre sprog, som indgives til retten, vil blive returneret til ansøgeren.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.