Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
  Swipe to change

  Retshjælp

  Frankrig

  Indholdet er leveret af
  Frankrig

  Teksten vedrørende den nationale ret om retshjælp findes i Lov 91-647 og Dekret 91-1266.


  Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  Adresse: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

  Tlf.: +33 1 70 22 74 12

  E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

  De geografiske områder, hvor de pågældende myndigheder har kompetence, er Frankrig, de oversøiske departementer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Fransk Guyana og Réunion) og Saint-Pierre et Miquelon.

  Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

  Postadresse:

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  France

  Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

  Der kan udelukkende anvendes fransk ved udfærdigelsen af ansøgninger om retshjælp.

  Sidste opdatering: 17/02/2020

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.