Retshjælp

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Der er følgende nationale forskrifter om retshjælp:

- Lov nr. 91-647 af 10. juli 1991 om retshjælp

- Dekret nr. 2020-1717 af 28. december 2020 om gennemførelse af lov nr. 91-647 af 10. juli 1991 om retshjælp, retslig bistand og hjælp til advokaters deltagelse i ikke-retslige procedurer

- Bekendtgørelse af 30. december 2020 om indholdet af formularen til ansøgning om retshjælp og listen over de dokumenter, der skal vedlægges den


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adresse: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

Tlf.: +33 1 70 22 74 12

E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De geografiske områder, hvor de pågældende myndigheder har kompetence, er Frankrig, de oversøiske departementer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Fransk Guyana og Réunion) og Saint-Pierre et Miquelon.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Postadresse:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Der kan udelukkende anvendes fransk ved udfærdigelsen af ansøgninger om retshjælp.

Sidste opdatering: 14/12/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.