Retshjælp

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Retshjælp er underlagt præsidentielt dekret (CPR) nr. 155 af 30. maj 2002 (konsolideret udgave af love og regler om retsafgifter), og de relevante bestemmelser heri er vedlagt som bilag PDF (256 Kb) it.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tlf.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Myndighed med enekompetence i Italien

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tlf.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Det er muligt at kommunikere med de pågældende institutioner på tre måder:

1) e-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) anbefalet brev til følgende adresse:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 – 00186 Roma

3) fax til 0039 0668897528

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Italiensk, engelsk, fransk

Sidste opdatering: 26/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.