Νομική συνδρομή

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η παραλαμβάνουσα και διαβιβάζουσα αρχή είναι η ακόλουθη:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση διεθνούς νομικής συνεργασίας και ευρωπαϊκών υποθέσεων

Τμήμα συνεργασίας στον τομέα των αστικών υποθέσεων

Διοικητική διεύθυνση: ul. Slavyanska nº 1

Ταχ. κώδικας: 1040

Πόλη/Δήμος Σόφια

Τηλέφωνο: (+359-2) 92 37 544

92 37 576

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: civil@justice.government.bg

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Οι παραλαμβάνουσες και διαβιβάζουσες αρχές έχουν αρμοδιότητα σε όλο το έδαφος της Βουλγαρίας.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις παροχής του ευεργετήματος πενίας αποστέλλονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης ταχυδρομικώς ή κατατίθενται απευθείας στο γραφείο πρωτοκόλλου του υπουργείου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι μεταφρασμένα στη βουλγαρική γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.