Νομική συνδρομή

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

- Άρθρα 90 και 91 του νόμου 134/2010 για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

- Επείγουσα κυβερνητική απόφαση 51/2008 σχετικά με το ευεργέτημα πενίας, που εγκρίθηκε με τροποποιήσεις από τον νόμο 193/2008, όπως τροποποιήθηκε

- Άρθρα 42 έως 44 της επείγουσας κυβερνητικής απόφασης 80/2013 περί δικαστικού χαρτοσήμου

- Νόμος 51/1995 σχετικά με την οργάνωση και την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως έχει τροποποιηθεί


Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η διαβιβάζουσα αρχή της Ρουμανίας είναι

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Οδός Apolodor 17, Τομέας 5, Βουκουρέστι 050741

Τηλ.: + 40372041077, φαξ: + 40372041079, φαξ: + 40372041084, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddit@just.ro

Η παραλαμβάνουσα αρχή της Ρουμανίας μπορεί να είναι

είτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Οδός Apolodor 17, Τομέας 5, Βουκουρέστι 050741

Τηλ.: + 40372041077, φαξ: + 40372041079, φαξ: + 40372041084, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddit@just.ro

είτε το αρμόδιο καθ’ ύλην ή κατά τόπον ρουμανικό δικαστήριο

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ρουμανικά και να κατατεθούν σ’ αυτή τη γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.