Νομική συνδρομή

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Εθνικός κανόνας: ο νόμος περί νομικής συνδρομής

Ο νόμος αριθ. 327/2005 PDF (328 Kb) sk σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής, με τον οποίο η Σλοβακική Δημοκρατία μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία περί νομικής συνδρομής, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006.


Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο γραφείο του Κέντρου Νομικής Συνδρομής που εξυπηρετεί τον τόπο συνήθους ή προσωρινής διαμονής του αιτούντος.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του Κέντρου Νομικής Συνδρομής: η Σλοβακική Δημοκρατία.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Τρόποι επικοινωνίας:

  • υποβολή αιτήσεων αυτοπροσώπως σε ένα από τα γραφεία του Κέντρου
  • αποστολή αιτήσεων μέσω ταχυδρομικού φορέα σε μία από τις διευθύνσεις γραφείων του Κέντρου

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις: τα σλοβακικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.