Νομική συνδρομή

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Εθνικός κανόνας: ο νόμος περί νομικής συνδρομής

Ο νόμος αριθ. 327/2005 PDF (328 Kb) sk σχετικά με την παροχή νομικής συνδρομής, με τον οποίο η Σλοβακική Δημοκρατία μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία περί νομικής συνδρομής, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006.


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο γραφείο του Κέντρου Νομικής Συνδρομής που εξυπηρετεί τον τόπο συνήθους ή προσωρινής διαμονής του αιτούντος.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του Κέντρου Νομικής Συνδρομής: η Σλοβακική Δημοκρατία.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Τρόποι επικοινωνίας:

  • υποβολή αιτήσεων αυτοπροσώπως σε ένα από τα γραφεία του Κέντρου
  • αποστολή αιτήσεων μέσω ταχυδρομικού φορέα σε μία από τις διευθύνσεις γραφείων του Κέντρου

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις: τα σλοβακικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.