Oikeusapu

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Kansallinen lainsäädäntö PDF (192 Kb) de


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Toisessa jäsenvaltiossa käytävän menettelyn osalta oikeusapuhakemusten lähettävänä viranomaisena toimii itävaltalainen piirituomioistuin, jonka alueella on hakijan asuinpaikka. Jos hakijalla on laillinen edustaja, toimivaltainen on myös piirituomioistuin, jonka alueella hakijan laillisella edustajalla on asuinpaikka.

Jos oikeusapuhakemus vastaanotetaan toisesta jäsenvaltiosta, vastaanottavana viranomaisena toimii itävaltalainen tuomiosituin, jossa hakemukseen liittyvä menettely on tai oli käsittelyssä ensimmäisessä oikeusasteessa. Mikäli menettelyä ei vielä ole käynnistetty Itävallassa, vastaanottavana viranomaisena toimii piirituomioistuin, jonka alueella vastaajalla on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, taikka muussa tapauksessa Wienin keskustan pirituomioistuin.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Viranomaisten käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi:

Posti ja faksi.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi:

Saksa ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.