Oikeusapu

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Vastaanottava ja lähettävä viranomainen:

Oikeusministeriö (Ministerstvo na pravosadieto)

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto (Direktsia ”Mezhdunarodno pravno satrudnichestvo i evropeyski vaprosi”)

Siviilioikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön yksikkö (Otdel ”Satrudnichestvo po grazhdansko-pravni vaprosi”)

Hallinnollinen osoite: Ul. Slavyanska nro 1

Postinumero: 1040

Kaupunki/kunta: Sofia

Puhelin: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Sähköpostiosoite: civil@justice.government.bg

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Toimivaltaisilla vastaanottavilla ja lähettävillä viranomaisilla on toimivalta koko Bulgarian tasavallan alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusapuhakemukset on toimitettava oikeusministeriöön joko postitse tai tuomalla ne suoraan ministeriön kirjaamoon.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus ja sen tueksi esitettävät asiakirjat on laadittava bulgarian kielellä tai käännettävä bulgariaksi.

Päivitetty viimeksi: 26/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.