Oikeusapu

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Kroatian viranomainen, joka on toimivaltainen lähettämään ja vastaanottamaan hakemuksen:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Kroatian oikeus- ja hallintoministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Faksi: (+385-1) 371 45 07

Verkkosivusto: https://mpu.gov.hr/

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Oikeus- ja hallintoministeriö on toimivaltainen Kroatian koko alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Kroatiassa hakemukset on toimitettava postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on jossakin EU:n jäsenmaassa, hakee oikeusapua kroatialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, asiaankuuluvat lomakkeet ja liiteasiakirjat on toimitettava kroaatiksi käännettyinä. Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on Kroatiassa, hakee oikeusapua toisen EU:n jäsenmaan tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, oikeus- ja hallintoministeriö huolehtii hakulomakkeen ja liiteasiakirjojen kääntämisestä kyseisen jäsenmaan ja vastaanottavan viranomaisen viralliselle kielelle.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.