Oikeusapu

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Viranomainen, joka Kroatiassa on toimivaltainen lähettämään ja vastaanottamaan hakemuksen:

Ministarstvo pravosuđa  Republike Hrvatske (Kroatian oikeusministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Faksi: (+385-1) 371 45 07

Verkkosivut: http://www.mprh.hr

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kroatian oikeusministeriö on toimivaltainen koko Kroatiassa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Kroatiassa hakemukset on toimitettava postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa, hakee oikeusapua kroatialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, asiaankuuluvat lomakkeet ja liiteasiakirjat on toimitettava kroaatiksi käännettyinä. Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on Kroatiassa, hakee oikeusapua toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, oikeusministeriö kääntää hakulomakkeen ja liiteasiakirjat kyseisen jäsenvaltion ja vastaanottavan viranomaisen viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä.

Päivitetty viimeksi: 25/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.