Oikeusapu

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Viranomainen, joka on toimivaltainen toimittamaan Kyproksessa kotipaikkaansa tai tavanomaista asuinpaikkaansa pitävien henkilöiden hakemukset, on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

Viranomainen, joka on toimivaltainen vastaanottamaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin Kyproksessa kotipaikkaansa tai tavanomaista asuinpaikkaansa pitävien henkilöiden hakemukset, on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

Osoite: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία (Athalassas Avenue 125, 1461 Nicosia)

Puhelin: +357 22805950

Faksi: +357 22518356

Sähköposti: registry@mjpo.gov.cy

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Koko Kyproksen tasavallan alue.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemuksen voi lähettää postitse, sähköpostitse tai faksilla.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kreikka ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.