Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Swipe to change

  Oikeusapu

  Ranska

  Sisällön tuottaja:
  Ranska

  Oikeusapua koskeva kansallinen lainsäädäntö on vahvistettu laissa 91-647 ja asetuksessa 91-1266.


  14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Oikeusministeriö, oikeussuojasta ja uhrien avustamisesta vastaava yksikkö, oikeusaputoimisto)

  Toimipaikan osoite: 13 Place Vendôme 75042 PARIS CEDEX 01 Ranska

  Puhelin: +33 1 70 22 74 12

  Sähköposti: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

  Viranomaisen toimivalta kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Ranskan Euroopassa sijaitsevat alueet, merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyana ja Réunion) sekä Saint-Pierre ja Miquelon.

  14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

  Postilähetykset toimitetaan osoitteeseen

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13 place Vendôme

  75042 PARIS CEDEX 01

  France

  14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

  Hakemus on mahdollista tehdä ainoastaan ranskaksi.

  Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.