Oikeusapu

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

Oikeusapua koskeva kansallinen lainsäädäntö on vahvistettu seuraavissa säädöksissä:

- laki 91-647, annettu 10. heinäkuuta 1991, oikeusavusta

- asetus nro 2020-1717, annettu 28. joulukuuta 2020, oikeusapujärjestelmästä sekä oikeusavusta ja asianajajan antamasta avusta maksettavasta tuesta muussa kuin tuomioistuinmenettelyssä 10. heinäkuuta 1991 annetun lain nro 91-647 täytäntöönpanosta

- määräys, annettu 30. joulukuuta 2020, oikeusapuhakemuslomakkeen sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Oikeusministeriö, oikeussuojasta ja uhrien avustamisesta vastaava yksikkö, oikeusaputoimisto)

Toimipaikan osoite: 13 Place Vendôme 75042 PARIS CEDEX 01 Ranska

Puhelin: +33 1 70 22 74 12

Sähköposti: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Viranomaisen toimivalta kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Ranskan Euroopassa sijaitsevat alueet, merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyana ja Réunion) sekä Saint-Pierre ja Miquelon.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Postilähetykset toimitetaan osoitteeseen

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13 place Vendôme

75042 PARIS CEDEX 01

France

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus on mahdollista tehdä ainoastaan ranskaksi.

Päivitetty viimeksi: 15/12/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.