Oikeusapu

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Kansallinen lainsäädäntö PDF (79 Kb) de


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähtevistä pyynnöistä vastaa se käräjäoikeus (Amtsgericht), jonka tuomiopiirissä hakijalla on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka. Osavaltioiden hallitukset voivat säädöksellä (Rechtsverordnung) siirtää pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen tehtävät useamman käräjäoikeuden alueelta yhdelle käräjäoikeudelle. Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa luonnollisten henkilöiden rajatylittävää oikeusapua (Prozesskostenhilfe) koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja toimittamisesta sekä rajatylittävää neuvonta-apua (Beratungshilfe) koskevien hakemusten toimittamisesta vastaavat ne käräjäoikeudet, jotka sijaitsevat samalla paikkakunnalla kuin osavaltion alioikeus (Landgericht).

Elatusavun perintää ulkomailla koskevan lain (Auslandunterhaltgesetz, AUG) 21 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan elatusapuasioissa annettavaa rajatylittävää oikeusapua koskevan pyynnön toimituspaikka on se käräjäoikeus, joka vastaa siitä osavaltion ylioikeuden (Oberlandesgericht) tuomiopiiristä, jossa hakijalla on vakinainen asuinpaikka.

Postiosoitteeksi ilmoitetaan ensi sijassa suurasiakasosoite (Großkundenadresse). Ellei sellaista ole, ilmoitetaan postilokero-osoite (mahdollisesti suurasiakasosoitteen lisäksi). Kirjelähetyksissä käytetään ensi sijassa suurasiakasosoitetta ja sen puuttuessa postilokero-osoitetta. Pikalähetyksiin ja paketteihin (myös pienikokoisiin paketteihin) merkitään osoitteeksi aina käyntiosoite.

Rajatylittävää oikeusapua koskevista saapuvista pyynnöistä vastaa asiaa käsittelevä tuomioistuin tai täytäntöönpanotuomioistuin.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Seuraavat yhteydenottotavat ovat mahdollisia:

Vastaanotto ja lähettäminen: posti ja yksityiset lähettipalvelut, faksi.

Epäviralliset yhteydenotot: puhelin ja sähköposti, jos sähköpostiosoite on ilmoitettu.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Saksa

Päivitetty viimeksi: 30/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.