Oikeusapu

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Asiasta säädetään 30 päivänä toukokuuta 2002 annetulla presidentin asetuksella nro 115 (oikeudenkäyntikuluja koskevien lakien ja asetusten konsolidoitu teksti), jonka säännökset on esitetty liitteessä  PDF (256 Kb) it.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Italia

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Ministero della giustizia (Oikeusministeriö)

Oikeudellisten asioiden osasto (Dipartimento Affari di Giustizia)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Kansainvälisten asioiden ja oikeudellisen yhteistyön pääosasto)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Yksikkö I - Kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö)

Puhelin: (+39-6) 6885 2633

Faksi: (+39-6) 6889 7528

Sähköposti: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Yksinomainen kansallinen toimivalta on oikeusministeriöllä;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale

Puhelin: 0039 06.6885.2633 - 0039 06.6885.2305 - 0039 06.6885.2180

Sähköposti:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Viranomaisten kanssa voi olla yhteydessä kahdella tapaa:

1. Sähköpostitse, osoite: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2. Kirjatulla kirjeellä, osoite:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale

Via Arenula 70 – 00186 Roma

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Italia, englanti, ranska

Päivitetty viimeksi: 04/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.