Oikeusapu

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Oikeusapuviraston osoite on Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, sähköposti: jpa@jpa.gov.lv. Maksuton neuvontapuhelin: 80001801 (tietoja oikeusapuviraston palveluista ja lomakkeiden täyttämisestä)

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten eli oikeusapuviraston maantieteellinen toimivalta-alue on Latvian tasavalta.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset, joissa toimivaltaista viranomaista pyydetään päättämään oikeusavun myöntämisestä, voi lähettää postitse tai toimittaa henkilökohtaisesti oikeusapuvirastolle.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemukset voi täyttää latvian kielellä.

Päivitetty viimeksi: 27/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.