Oikeusapu

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Alankomaat on saattanut EY:n direktiivin osaksi voimassa olevaa oikeusapulakia. Tämä tehtiin 19. helmikuuta 2005 (Stb. 2005, 90) annetulla säädöksellä, joka tuli voimaan 2. maaliskuuta 2005. Kyseisen ajankohdan jälkeen oikeusavusta rajat ylittävissä eurooppalaisissa riitatapauksissa määrätään säädöksen uusissa artikloissa (23a–23k). Oikeusavun saaminen oli mahdollista jo aikaisemmin, kun direktiivi oli saatettava voimaan Alankomaiden oikeusjärjestelmässä 30. marraskuuta 2004 mennessä. (englanti PDF (28 Kb) en) (hollanti PDF (211 Kb) nl)


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Oikeusapuneuvoston toimivalta rajoittuu vain Alankomaiden läntiseen osaan, kun kyseessä ovat pelkästään alankomaiset riitatapaukset. Sen sijaan valtioiden rajat ylittävissä ("eurooppalaisissa”) riitatapauksissa Haagin neuvostolla on koko maan kattava keskitetty toimivalta.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Hakemukset voi lähettää faksitse tai postitse. Haagin neuvosto ottaa myös vastaan hakemuksia, jotka on lähetetty sähköpostitse (vaikka ne ovat usein puutteellisia).

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Hakemukset on laadittava hollanniksi tai englanniksi. Sekä ranskaksi tai saksaksi tehtyjä hakemuksia.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.