Oikeusapu

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

Kansallinen lainsäädäntö PDF (64 Kb) pl


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähettäviä viranomaisia ovat aluetuomioistuimet (sądy okręgowe).

Vastaanottavat viranomaiset:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Oikeusministeriö)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Kv. yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista vastaava osasto)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin/faksi: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Sähköposti: dwmpc@ms.gov.pl

Vastaanottavia viranomaisia ovat myös alioikeudet (sądy rejonowe) ja aluetuomioistuimet (sądy okręgowe).

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaranska.

Lähettävien viranomaisten alueellinen toimivalta:

Oikeusapuhakemus, joka on toimitettava toiseen jäsenvaltioon, esitetään sille aluetuomioistuimelle, jonka toimivalta-alueella on hakijan koti- tai asuinpaikka.

Vastaanottavien viranomaisten alueellinen toimivalta:

EU:n jäsenvaltioissa käsiteltävissä riita-asioissa myönnettävästä oikeusavusta 17. joulukuuta 2004 annetun lain 8 §:n 1 momentin (Puolan virallinen lehti 10/2005, 67 kohta) mukaisesti oikeusapuhakemus voidaan esittää suoraan sille tuomioistuimelle, jolla on toimivalta käsitellä hakemus, eli sille tuomioistuimelle, jossa pääasiaa käsitellään tai jossa se on tarkoitus käsitellä. Jos oikeusapuhakemus liittyy täytäntöönpanomenettelyyn tai pakkotäytäntöönpanoon, hakemus esitetään sille alioikeudelle, jonka toimivalta-alueella tuomio pannaan täytäntöön tai pakkotäytäntöönpano suoritetaan.

Oikeusministeriöllä on vastaanottavana viranomaisena alueellinen toimivalta käsitellä

kaikki sellaiset Puolan tuomioistuimille osoitetut oikeusapuhakemukset, joiden hakijan koti- tai asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset voidaan toimittaa lähettävälle viranomaiselle joko suoraan tai postitse.

Hakemukset voidaan toimittaa vastaanottavalle viranomaiselle joko suoraan tai postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Lähettävät viranomaiset: Hakemus on laadittava puolaksi tai vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymällä EU:n toimielinten virallisella kielellä.

Vastaanottavat viranomaiset: Hakemus on laadittava puolaksi tai englanniksi.

Muut EU:n toimielinten viralliset kielet, jotka Puolan viranomaiset hyväksyvät puolan lisäksi: Englanti.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.