Oikeusapu

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

- siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 90 ja 91 §

- julkisesta oikeusavusta annettu hallituksen erityisasetus nro 51/2008, sellaisena kuin se on hyväksytty laissa nro 193/2008 säädetyin muutoksin, muutettuna ja täydennettynä

- tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 42–44 §

- asianajajan ammatin järjestämisestä ja harjoittamisesta annettu laki sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähettävä viranomainen Romaniassa on

Oikeusministeriö, Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 1077, faksi: (+40-37) 204 1079, faksi: (+40-37) 204 1084, sähköposti: ddit@just.ro

Vastaanottava viranomainen Romaniassa voi olla

joko oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 1077, faksi: (+40-37) 204 1079, faksi: (+40-37) 204 1084, sähköposti: ddit@just.ro

tai romanialainen tuomioistuin, jonka maantieteelliseen tai aineelliseen toimivaltaan asia kuuluu

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Julkisesta oikeusavusta yksityisoikeudellisissa asioissa annetun erityisasetuksen nro 51/2008, sellaisena kuin se on hyväksytty laissa nro 193/2008 säädetyin muutoksin ja täydennyksin, 11 §:ssä todetaan vastaanottavasta viranomaisesta, että julkisen oikeusavun antamista koskeva hakemus esitetään viranomaiselle, joka on asiassa toimivaltainen sen mukaan, mitä apua pyyntö koskee, ja että jos julkista oikeusapua haetaan tuomion täytäntöönpanoa varten, pyyntö kuuluu täytäntöönpanosta vastaavan tuomioistuimen toimivaltaan.

Jos toimivaltaista viranomaista ei voida vahvistaa, asiassa on toimivaltainen se alueellinen tuomioistuin, jonka alueelliseen tuomiopiiriin hakijan koti- tai asuinpaikka kuuluu.

Julkisesta oikeusavusta yksityisoikeudellisissa asioissa annetun erityisasetuksen nro 51/2008, sellaisena kuin se on hyväksytty laissa nro 193/2008 säädetyin muutoksin ja täydennyksin ja sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna ja täydennettynä, 43 §:ssä säädetään, että jos toimivaltaista viranomaista ei ole voitu määrittää julkista oikeusapua koskevan pyynnön laatimisen ajankohtana, pyynnön ratkaisee Bukarestin alioikeus.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset jätetään postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus ja perusteena olevat asiakirjat on käännettävä romanian kielelle.

Päivitetty viimeksi: 14/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.