Oikeusapu

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Kansallinen sääntö: oikeusapua koskeva laki

Oikeusavun tarjoamisesta annettu laki 327/2005 PDF (328 Kb) sk, jolla Slovakia on saattanut EU:n oikeusapudirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, tuli voimaan 1. tammikuuta 2006.


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Hakemukset toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähetetään siihen oikeusapukeskuksen (Centrum právnej pomoci) toimipisteeseen, jonka toimialueella hakija asuu pysyvästi tai tilapäisesti.

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Maantieteellinen alue, jolla oikeusapukeskus on toimivaltainen: Slovakia.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Viestintäkeinot:

  • hakemuksen toimittaminen henkilökohtaisesti johonkin oikeusapukeskuksen toimipisteeseen
  • hakemuksen lähettäminen postitse johonkin oikeusapukeskuksen toimipisteen osoitteeseen

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joilla hakemus voidaan tehdä: slovakki.

Päivitetty viimeksi: 01/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.