Oikeusapu

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Kansallinen sääntö: oikeusapua koskeva laki

Oikeusavun tarjoamisesta annettu laki 327/2005 PDF (328 Kb) sk, jolla Slovakia on saattanut EU:n oikeusapudirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, tuli voimaan 1. tammikuuta 2006.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Hakemukset toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähetetään siihen oikeusapukeskuksen (Centrum právnej pomoci) toimipisteeseen, jonka toimialueella hakija asuu pysyvästi tai tilapäisesti.

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Maantieteellinen alue, jolla oikeusapukeskus on toimivaltainen: Slovakia.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Viestintäkeinot:

  • hakemuksen toimittaminen henkilökohtaisesti johonkin oikeusapukeskuksen toimipisteeseen
  • hakemuksen lähettäminen postitse johonkin oikeusapukeskuksen toimipisteen osoitteeseen

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joilla hakemus voidaan tehdä: slovakki.

Päivitetty viimeksi: 01/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.