Oikeusapu

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Kansallinen sääntö: oikeusapua koskeva laki

Laki 327/2005 varattomien henkilöiden oikeusavusta ja oikeusalan ammatteja koskevan lain 586/2003 ja elinkeinolupalain 455/1991, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 8/2005, muuttamisesta. Oikeusapulaki on ollut voimassa 1. tammikuuta 2006 alkaen.


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Oikeusapu


*pakollinen kenttä

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Toimivaltainen vastaanottava ja lähettävä viranomainen on oikeusapukeskus (Centrum právnej pomoci). Hakemukset toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähetetään siihen oikeusapukeskuksen toimipisteeseen, jonka toimialueella hakija asuu pysyvästi tai tilapäisesti.

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Oikeusapukeskus on toimivaltainen koko Slovakiassa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemus on tehtävä vaaditulla lomakkeella kirjallisesti, sähköisesti allekirjoitettuna kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai julkishallinnon keskusportaalin (Ústredný portál verejnej správy) kautta.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joilla hakemus voidaan tehdä: slovakki.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.