Oikeusapu

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähettävä ja vastaanottava viranomainen:

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (+386) 1 369 53 42

Faksi: (+386) 1 369 57 83

Sähköposti: gp.mp@gov.si

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Maantieteelliset alueet, joilla ne ovat toimivaltaisia:

oikeusministeriö on toimivaltainen Slovenian alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Niiden käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi:

oikeusapuhakemukset on lähetettävä postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi: sloveeni

Päivitetty viimeksi: 04/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.