Pravna pomoć

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Nacionalno pravo  PDF (192 Kb) de


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Tijelo nadležno za slanje zahtjeva za pravnu pomoć u pogledu postupaka u drugoj državi članici austrijski je okružni sud na čijem području podnositelj zahtjeva ima boravište. Ako podnositelj zahtjeva ima pravnog zastupnika, nadležan je i okružni sud na čijem području pravni zastupnik ima boravište.

Tijelo nadležno za primanje zahtjeva za pravnu pomoć koji se šalje iz druge države članice austrijski je sud pred kojim se vodi ili se vodio prvostupanjski postupak na koji se zahtjev odnosi. Ako se postupak još uvijek ne vodi u Austriji, tijelo nadležno za primanje okružni je sud na čijem području tuženik ima prebivalište ili uobičajeno boravište ili Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Okružni sud okruga Innere Stadt u Beču).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Načini komunikacije tih tijela za zaprimanje zahtjeva:

pošta i telefaks.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici za ispunjavanje obrasca:

njemački i engleski.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.