Pravna pomoć

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Savezna služba za javno pravosuđe mjesno je nadležna u cijeloj Kraljevini.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi se uredima za pravnu pomoć i Saveznoj službi za javno pravosuđe mogu slati i poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Savezna služba za javno pravosuđe prihvaća zahtjeve na nizozemskom, francuskom i njemačkom jeziku. Zahtjevi na drugim jezicima ne prihvaćaju se.

Posljednji put ažurirano: 28/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.