Pravna pomoć

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležno tijelo za slanje i primanje zahtjeva u Republici Hrvatskoj je:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel:  +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web stranica:   https://mpu.gov.hr/

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske nadležno je za područje cijele Republike Hrvatske.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

U Republici Hrvatskoj raspoloživo sredstvo za primanje informacija je poštanskim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom u Republici Hrvatskoj zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u državi članici EU, obrasci i priloženi dokumenti moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik; ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom druge države članice EU zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, obrazac zahtjeva i priložene dokumente Ministarstvo pravosuđa i uprave će prevesti na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice EU i tijela nadležnog za primanje.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.