Pravna pomoć

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2003/8/EZ

Opće informacije

Direktivom Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima nastoji se unaprijediti primjena pravne pomoći u prekograničnim sporovima za osobe koje nemaju dostatna sredstva, a pomoć im je potrebna radi osiguravanja djelotvornog pristupa pravosuđu.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj. Između Danske i određenih država članica primjenjuje se Europski sporazum o slanju zahtjeva za pružanje pravne pomoći iz 1977.

Tijela za slanje nadležna su za slanje zahtjeva. Tijela za primanje nadležna su za primanje zahtjeva.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca, jedan za zahtjeve za pravnu pomoć, a drugi za slanje zahtjeva za pravnu pomoć.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Direktive i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Odluka Komisije od 9. studenoga 2004. o uvođenju obrasca za traženje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

Odluka Komisije od 26. kolovoza 2005. o uvođenju obrasca za upućivanje zahtjeva za pružanje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Pravna pomoć


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.