Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Pravna pomoć

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Usklađenost Ujedinjene Kraljevine s Direktivom o pravnoj pomoći

Članak 15. – Obrada zahtjeva

Računalnim sustavima tijelâ za pravnu pomoć u Ujedinjenoj Kraljevini osigurano je da podnositelji zahtjeva prime obavijest po primitku njihova zahtjeva i donošenju svake odluke o zahtjevu.

Odgovarajuće tijelo uvijek navodi obrazloženje potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva.

U Engleskoj i Walesu se, kad je riječ o većini oblika pravne pomoći, može podnijeti žalba neovisnom pravnom odboru sastavljenom od iskusnih pravnika iz privatnog odvjetništva. Postupci za preispitivanje odbijanja zahtjeva za pravnu pomoć u građanskim postupcima postoje i u Škotskoj. Svako odbijanje zahtjeva za pravnu pomoć u Ujedinjenoj Kraljevine može biti predmet sudskog preispitivanja.

Članak 16. – Standardni obrazac

Na temelju standardnog obrasca iz predmetne direktive podnositelj zahtjeva u Engleskoj i Walesu imat će pravo na svako savjetovanje koje mu je potrebno prije pokretanja parnice. Kao što je slučaj sa svim podnositeljima zahtjeva, za zastupanje pred sudom mogu se tražiti dodatne informacije ili dodatan obrazac. Odvjetnik koji je pružao prvotno savjetovanje pomoći će klijentu u pripremi svih potrebnih dodatnih informacija ili obrazaca zahtjeva.

Škotska od studenoga 2004. prihvaća standardni obrazac za zahtjeve za pravnu pomoć koja se odnosi na zastupanje, ali još ne može uvesti mjere koje bi joj omogućile prihvaćanje zahtjeva za savjetovanje i pomoć prije početka parnice u skladu s Direktivom. Međutim, postojeći program savjetovanja i pomoći omogućuje da svi podnositelji zahtjeva u prekograničnim sporovima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili boravište, dobiju pristup savjetovanju prije početka parnice.

Osim standardnog obrasca na temelju te direktive, Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će, dakako, i zahtjeve za pravnu pomoć osoba koje su se u prekograničnim predmetima koristile nacionalnim obrascem zahtjeva.

Završne odredbe

Kad je riječ o članku 18., pune informacije i smjernice o pravnoj pomoći u Ujedinjenoj Kraljevini mogu se pronaći na sljedećim internetskim stranicama:

Komisija za pravne usluge za Englesku i Wales: http://www.legalservices.gov.uk/

Odbor za pravnu pomoć za Škotsku: http://www.slab.org.uk/

Komisija za pravne usluge Sjeverne Irske: http://www.nilsc.org.uk/

Obavijest o načinu prenošenja Direktive o pravnoj pomoći u zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine(104 Kb)  PDF (104 Kb) en


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Prihvaćaju se zahtjevi poslani poštom (uključujući dostavnu službu Document Exchange) ili elektroničkom poštom na prethodno navedenu adresu. Prihvaćaju se i zahtjevi odvjetnika da im se odobri poduzimanje žurnih koraka u ime klijenata prije podnošenja samog zahtjeva za pravnu pomoć u građanskom postupku i odlučivanja o njemu.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Prihvaćat će se zahtjevi podneseni na engleskom jeziku.  Tim središnje korisničke službe može organizirati prijevod zahtjeva ili dokumenata ako to zahtijeva tijelo za zaprimanje pismena.

Posljednji put ažurirano: 15/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.