Pravna pomoć

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Direktiva Vijeća 2003/8/EZ prenesena je u estonsko zakonodavstvo na temelju Zakona o državnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. ožujka 2005.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za državnu pravnu pomoć utvrđeni su u članku 10. Zakona o državnoj pravnoj pomoći.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi za državnu pravnu pomoć podnose se nadležnom okružnom sudu u pisanom obliku. Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa te na svakom sudu i u svakom odvjetničkom društvu.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi za državnu pravnu pomoć podnose se na estonskom jeziku. Zahtjevi se mogu podnijeti i na engleskom jeziku ako pravnu pomoć traži fizička osoba s boravištem u drugoj državi članici Europske unije ili državljanin ili pravna osoba iz druge države članice Europske unije. Zahtjevi podneseni sudu na bilo kojem drugom jeziku vratit će se podnositelju.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.