Teisinė pagalba

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Nacionalinę teisę PDF (659 Kb) en


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Pravna pomoć


*obvezan unos

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Teisingumo ministerija ir teisinės pagalbos tarnybos yra kompetentingos visoje Suomijoje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Priimančiajai institucijai prašymus galima atnešti asmeniškai, siųsti paštu, faksu arba tam tikromis sąlygomis el. paštu (daugiau informacijos galima rasti adresu: http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Priimančioji institucija priima prašymus suomių, švedų arba anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 04/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.