Pravna pomoć

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Irska

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Zemljopisno područje nadležnosti: Irska.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkifrancuski već su prevedeni.

Načini primanja zahtjeva: poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se ispunjava zahtjev: engleski.

Prihvatljiv službeni jezik institucija Zajednice, osim vlastitog: francuski.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.