Pravna pomoć

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Pravna pomoć uređena je Predsjedničkim dekretom (DPR) br. 155 od 30. svibnja 2002. (pročišćeni tekst zakonodavnih odredbi i propisa o sudskim pristojbama), čije se relevantne odredbe nalaze u prilogu PDF (256 Kb) it.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministarstvo pravosuđa)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odjel za pravosudna pitanja)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Ured I – međunarodna pravosudna suradnja)

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

E-adresa: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rim, Italija

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Jedino nadležno tijelo u Italiji

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za pravosudna pitanja

Glavna uprava za međunarodna pitanja i pravosudnu suradnju

Ured I - Međunarodna pravosudna suradnja

Tel.: 0039 06 6885 2633 - 0039 06 6885 2305 - 0039 06 6885 2180

E-adresa:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rim, Italija

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi se mogu slati na dva načina:

1. e-poštom: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2. preporučenom poštom na sljedeću adresu:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 – 00186 Rim, Italija

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Talijanski, engleski i francuski.

Posljednji put ažurirano: 04/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.