Pravna pomoć

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Uprava za pravnu pomoć nalazi se na adresi Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-pošta: jpa@jpa.gov.lv. Telefonska linija za informacije (besplatna): 80001801 (informacije o uslugama uprave za pravnu pomoć i o tome kako ispuniti obrasce).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Teritorijalna nadležnost tijela za slanje i primanje, tj. uprave za pravnu pomoć, obuhvaća područje Republike Latvije.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Od nadležnog tijela može se zatražiti da odluči hoće li se odluka o odobravanju pravne pomoći poslati poštom ili isporučiti osobno upravi za pravnu pomoć.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Zahtjevi se mogu ispuniti na latvijskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.