Pravna pomoć

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Nacionalno pravo PDF (152 Kb) lv


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Uprava za pravnu pomoć nalazi se na adresi Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-pošta: jpa@jpa.gov.lv. Telefonska linija za informacije (besplatna): 80001801 (informacije o uslugama uprave za pravnu pomoć i o tome kako ispuniti obrasce).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Teritorijalna nadležnost tijela za slanje i primanje, tj. uprave za pravnu pomoć, obuhvaća područje Republike Latvije.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Od nadležnog tijela može se zatražiti da odluči hoće li se odluka o odobravanju pravne pomoći poslati poštom ili isporučiti osobno upravi za pravnu pomoć.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Zahtjevi se mogu ispuniti na latvijskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.